12 הצעדים ו-12 המסורות

12 הצעדים ו-12 המסורות של אס-אנון הן בעצם תוכנית ההחלמה שלנו.
בספרות, בקבוצות, ושיחות אחד על אחד עם חברות וחברי התוכנית, אנו לומדים ליישם עקרונות אלו בחיינו.
בדרך כלל כשחברה נהיית רצינית בנוגע להחלמתה, היא תבקש מחברה שכבר עשתה את הצעדים והחלימה, להדריך אותה בעבודה זאת. לזה אנו קוראים מאמנ/ת, או – ספונסר/ית.
אחרי שספונסר/ית מיישמים בעצמם את 12 הצעדים ו-12 המסורות, הם יכולים להעביר את זה הלאה.
חלק מהצעד ה-12 הוא להעביר בחינם את מה שקיבלנו בחינם. ולכן בהתאם למסורת 8 שלנו, עבודת  הצעדים תישאר תמיד בחינם.
אנו מקבלות מהספונסרית שלנו הדרכה בנוגע לצעדים, ומעבירות אותה בתורנו הלאה לחדשות שמגיעות אחרינו…

אין לנו דוברים או יחצנים לחברותא של אס-אנון. יסודות ההחלמה שלנו נמצאים ב- 12 הצעדים ו-12 המסורות של אס-אנון.

מחפש/ת הדרכה בעבודת הצעדים? מצא/י את הקבוצה הקרובה לביתך, והגיע/י למפגש הראשון ! ליצירת קשר דרך האתר

12 הצעדים של אס-אנון

אלו 12 הצעדים שאנו מבצעים, ומציעים כתוכנית להחלמה:

1. הודנו שאנו חסרי אונים מול סקסוהוליזם – שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול.
2. הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להשיב אותנו לשפיות.
3. החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו.
4. ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד.
5. התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמנו.
6.היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלו באופיינו.
7. ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.
8. עשינו רשימת כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על מעשינו בפניהם.
9.כפרנו על מעשינו במישרין בכל מקום שהדבר ניתן פרט למקרים שמעשה זה היה פוגע בהם או באחרים.
10. המשכנו בחשבון הנפש וכששגינו הודנו בכך מיד.
11. חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת.
12. משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלו, ניסינו לשאת בשורה זו לאחרים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

 

12 המסורות של אס-אנון

הנסיון של הקבוצות שלנו מוכיח כי אחדות קבוצות המשפחה של אס-אנון תלוי בדבקות שלנו למסורות הבאות:

1. טובתנו המשותפת קודמת לכל, החלמה אישית תלויה באחדות אס-אנון.
2. למטרת קבוצתנו ישנה סמכות עליונה אחת  – אלוהים אוהב כפי שהוא עשוי להתבטא במצפון הקבוצה.  מנהיגינו אינם אלא משרתים שזכו לאמון, אין הם מושלים.
3. הקרובים לסקסוהוליסטים, כשמתאספים יחד לעזרה משותפת, יכולים לקרוא לעצמם קבוצת משפחה של אס-אנון, בתנאי שכקבוצה, אין להם שום השתייכות אחרת. הדרישה היחידה לחברות בקבוצה היא שתהיה בעיה של סקסוהוליזם אצל קרוב משפחה או חבר.
4. כל קבוצה צריכה להיות עצמאית מלבד בדברים המשפיעים על קבוצות אחרות או על אס-אנון או על SA ככלל.
5. לכל קבוצת משפחה של אס-אנון ישנה מטרה עיקרית אחת: לעזור למשפחות של סקסוהוליסטים. אנו עושים זאת על ידי עבודת 12 הצעדים של אס-אנון, על ידי עידוד והבנה של קרובינו הסקסוהוליסטים, ועל ידי קבלה בברכה והענקת תמיכה למשפחות של סקסוהוליסטים.
6. קבוצת משפחה של אס-אנון לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה לשום גוף או גורם חיצוני כדי שבעיות של ממון,  רכוש או יוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו הרוחנית העיקרית. למרות שסקסוהוליסטים אנונימיים היא יישות נפרדת, עלינו תמיד לשתף איתם פעולה.
7. כל קבוצת אס-אנון חייבת לקיים את עצמה באופן עצמאי ולדחות תרומות מבחוץ.
8. עבודת הצעד השתים-עשרה של אס-אנון חייבת להישאר לעולם בלתי מקצועית, אולם מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים מומחים.
9. אס-אנון כמו שהוא אל לו להתארגן לעולם. אך אנו יכולים ליצור הנהלות לשירותים או וועדות האחראיות באופן ישיר בפני אלה שאותם הן משרתות.
10. לקבוצות המשפחה של אס-אנון אין כל דעה בעניינים חיצוניים לכן אין לגרור את שם אס-אנון למחלוקת ציבורית כלשהי.
11. מדיניות יחסי ציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת.  עלינו לשמור תמיד על אנונימיות אישית ברדיו,  בעיתונות בסרטים ובטלוויזיה.  אנו צריכים לשמור בזהירות את האנונימיות של כל חברי אס-אנון  ו-SA.
12. אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו תמיד להעמיד עקרונות לפני האישיות.

 

מה עוד כדאי לי לדעת בנוסף ל- 12 הצעדים ו-12 המסורות של אס-אנון? התחילו ב-מפתחות להחלמה באס-אנון